Προσωπικά Δεδομένα

Η ηλεκτρονική σελίδα gadgetaki.com έχει σαν σκοπό να προσφέρει ευκολία στις αγορές των πελατών. Τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτή είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά.

Σκοπός είναι η καλύτερη υποστήριξη, η επεξεργασία και η εκτέλεση των παραγγελιών του.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97) όπως επίσης και το δικαίωμα αντίρρησης (βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997).